Noteikumi un nosacījumi

1. Ievads

1.1. Šie Credo Baltic LTD (turpmāk tekstā – “pārdevējs”) noteikumi un nosacījumi ir spēkā visiem līgumiem, kurus klients noslēdz ar pārdevēju par visiem pārdevēja piedāvātajiem produktiem un / vai pakalpojumiem tiešsaistes veikalā.
1.2. Klienti 1.1. Punkta nozīmē ir patērētāji, kā arī uzņēmēji. Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas veic juridisku darījumu ar mērķi, kas nav saistīts ar viņa / viņas tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesiju. Gluži pretēji, uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona vai partnerība ar juridiskas personas statusu, kas vai kura, veicot juridisku darījumu, rīkojas, veicot savu tirdzniecību, uzņēmējdarbību vai profesiju. Partnerība ar juridiskas personas statusu ir partnerība, kas spēj iegūt tiesības un uzņemties saistības.

2. Līguma slēgšana

2.1. Preču prezentācijas pārdevēja tiešsaistes veikalā nepiedāvā pārdevēja saistošu piedāvājumu, bet kalpo par pamatu juridiski saistošam klienta pirkšanas piedāvājumam.
2.2. Klients var pasūtīt preci rakstveidā pa e-pastu vai izmantojot integrēto tiešsaistes pasūtījuma veidlapu tiešsaistes veikalā. Ja klients pasūta, izmantojot pasūtījuma veidlapu, viņš / viņa ievieto juridiski saistošu preču pirkšanas cenu iepirkumu grozā pēc tam, kad ir ievadījis savus personas datus un noklikšķinājis uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”.
2.3. 5 darba dienu laikā pārdevējs var pieņemt šo piedāvājumu elektronisku (e-pastu) apstiprinājumu vai nosūtot preces. Pārdevējs var noraidīt pasūtījumu.
2.4. Regulāri pasūtīšanas process, kā arī sazināšanās notiek pa e-pastu un automatizētu pasūtīšanas procesu. Klientam ir jāpārliecinās, ka ievadītā e-pasta adrese ir pareiza, lai viņš / viņa varētu saņemt pārdevēja nosūtītos e-pastus. Īpaši, izmantojot SPAM filtrus, klientam ir jānodrošina, ka viņš / viņa saņem visus e-pastus, kas tiek nosūtīti, lai veiktu pirkšanas procesu.

3. Cenas un maksājuma termiņš

3.1. Norādītās cenas ir galīgās cenas, t.i., tās satur visas cenu sastāvdaļas, ieskaitot likumīgo Latvijas PVN. Ja rodas papildu piegādes izmaksas, tās produkta prezentācijā tiks norādītas atsevišķi.
3.2. Ja tiek piedāvāta piegāde uz ārzemēm, klients var izmantot šādus maksājuma veidus (ja produkta prezentācijā nav minēts nekas cits): Skaidra nauda avansā, izmantojot PayPal.
3.3. Iespējams, papildu izmaksas var rasties attiecībā uz piegādēm ārpus ES, piemēram, papildus nodokļi un / vai nodevas (muitas nodokļi).
3.4. Ja tiek izvēlēts naudas pārskaitījums, maksājums jāveic uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

4. Piegādes noteikumi

4.1. Piegāde notiek nosūtīšanas maršrutā un uz klienta norādīto piegādes adresi. Veiksmīgai darījuma izpildei ir svarīga tikai norādītā piegādes adrese. Tikai, ja izvēlētā maksājuma metode ir PayPal, būtiska ir norādītā PayPal piegādes adrese.
4.2. Ja sūtījums klientam nav iespējams, pasūtītais transporta uzņēmums preces nosūtīs atpakaļ pārdevējam. Šajā gadījumā izmaksas jāsedz klientam. Tas nav spēkā, ja klientam tiek īslaicīgi liegts pieņemt preces, ja vien pārdevējs nav pietiekami savlaicīgi informējis klientu par piegādes datumu vai klients izmanto savas atteikuma tiesības.

5. Īpašumtiesību rezervēšana

Piegādātās preces pieder pārdevējam, līdz viņš saņem samaksu par produktiem.

6. Atbildība par defektiem

Ja pastāv defekts, ir piemērojami tiesiskie noteikumi. Atkāpjoties no tā, uzņēmējiem ir spēkā šādi punkti:

6.1. Neeksistējošu defektu nevar izmantot defektu prasībai. Pārdevējs izlemj par remonta veidu. Jauniem produktiem noilguma periods ir viens gads pēc riska nodošanas.
Noilguma termiņš nesākas atkal, lai aizstātu atbildību par defektiem.
6.2. Ja klients ir patērētājs, mēs lūdzam viņam/viņai informēt pārdevēju par bojājumiem, kuri radušies preces transportēšanas laikā. Ja klients nepretendē, viņa / viņas rīcībai nav nekādu seku juridiskām vai līgumiskām prasībām par trūkumiem.

7. Atbildība

7.1. Jebkura juridiska iemesla dēļ pārdevējs ir pilnībā atbildīgs par dzīvības, ķermeņa vai veselības pārkāpumiem un par apzinātu rīcību vai rupju nolaidību, par krāpšanu un garantijas garantijām un ja atbildība tiek veikta saskaņā ar tiesību aktiem (piemēram, likumu par produktu atbildību).
7.2. Turklāt pārdevējs ir atbildīgs par šādiem aspektiem jebkura juridiska iemesla dēļ:
7.2.1. Ja pārdevējs nolaidīgi ir pārkāpis līgumsaistības (pamatpienākumus), materiālo zaudējumu aizstāšanas pienākums ir ierobežots līdz paredzamiem vidējiem zaudējumiem. Kardināls pienākums ir pienākums, ko līgums uzliek pārdevējam, lai realizētu līguma mērķi, un tā realizācija dod iespēju pienācīgi izpildīt līgumu. Klients vienmēr var paļauties uz tā atbilstību.
7.2.2. Ja pārdevējs nolaidības dēļ ir pārkāpis nebūtisku līguma pienākumu, nomaiņas pienākums ir ierobežots līdz līguma vērtībai.

8. Datu privātums

Detalizētu informāciju atradīsiet lapā Datu aizsardzība.